Univerza V Mariboru Learning Agreement

The Faculty of Electrical Engineering and Computer Science team has more than 15 years of experience in the accessibility of e-learning and in the development of e-learning. They have already participated in more than 15 EU projects and more than 20 national e-learning projects. Part of the project has been entrusted to several project promoters from the EU and member states. The team also has knowledge of online learning platforms, research on user experience and behaviour, and the provision of technologies to help students with disabilities. Ti roki so na posameznih partnerskih univerzah doloéeni zelo razliéno. Veeinoma od aprila do junija zaèvej v prvem semestru in od septembra do novembra zaèvej v drugem semestru. V primeru, da partnerska univerza v tujini zahteva uradno nominacijo izbranih studyntov, fakultetni Erasmus koordinatorji nominirajo izbrane studynte. Fakultete lahko partnerski instituciji v tujini po`ljejo nominacijo izklju`no le za toliko studyntov in mesecev studentja posameznega étudiantjskega podroéja, kot je dolo`eno v Medinstitucionalnem sporazumu Erasmus. study na spletni strani partnerske institucije v tujini ali v mednarodni pisarni univerze gostiteljice preveri dodatne zahteve in postopke partnerske institucije v tujini, izpolni s strani institucije gostiteljice dodatno zahtevane dokumente in posbi, da so vsi dokumenti, ki jih zahteva partnerska institucija (univerza gostiteljica v tujini), pravo`asno predani v podpis koordinatorju namatiéni fakulteti ter do roka poslani na institucijo gotiteljico v tujini. The University of Maribor (UM) is the second largest public university in Slovenia, with more than 20,000 students and about 1,000 academics. UM implements curricula at all levels, bachelor`s, postgraduate and doctoral students. Internationalisation plays an important role and UM was awarded in 2016 by the Slovenian National Agency for Individual Mobility Erasmus.

UM encourages the mobility of students and staff as well as active participation in international associations, networks and projects. University staff and students participate in numerous national and international research projects and applications that work in basic research and industrial applications and the exchange of knowledge with society at large. UM promotes sustainability in lifelong learning and e-learning. The apprenticeship agreement should include all the learning gains that the student must obtain during the exchange. Founded in 1975, the university has 15 faculties for a total of about 20,000 students. Tudi studynti, ki se bodo udeleéili Erasmus pripravni-tva v tujini, so upravi`eni do Erasmus. study iz spletne strani, kjer je opravil elektronsko prijavo, natisne pronino za pridobitev finanéne dotacije Erasmus, jo podpiée in po`lje na naslov: study mora prijavo na razpis oddati pred pritkom aktivnosti v tujini.

About Jenny Smith

has written 299 post in this blog.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.
Jenny Smith